Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Quyết định 10 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 23/01/2007 10/2007/QĐ-TTg
Nghị định 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/03/2008 34/2008/NĐ-CP
Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP 03/11/2011 31/2011/TT-BLĐTBXH
Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập 13/03/2012 17/2012/NĐ-CP
Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 09/03/2012 15/2012/NĐ-CP
Thông tư 42/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 12/03/2012 42/2012/TT-BTC
Nghị định 19/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 16/03/2012 19/2012/NĐ-CP
Thông tư 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 20/03/2012 01/2012/TT-BNG
Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 25/04/2012 38/2012/NĐ-CP
Thông tư 06/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 16/03/2012 06/2012/TT-NHNN
Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên 02/05/2012 15/2012/TT-BGDĐT
Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường 10/05/2012 13/NQ-CP
Thông tư 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh 16/05/2012 77/2012/TT-BTC
Thông tư 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân loại các dịch vụ viễn thông 18/05/2012 05/2012/TT-BTTTT
Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 26/04/2012 10/2012/TT-BLĐTBXH
Quyết định 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 11/04/2012 419/QĐ-TTg
Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12 01/01/1980 54/2010/QH12
Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 01/03/2012 12/2012/NĐ-CP
Nghị định 100/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 28/10/2011 100/2011/NĐ-CP
Nghị định 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp 14/10/2011 90/2011/NĐ-CP
[1] 2 3 4 5 6 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản