• news

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân (03/06/2012)

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách Pháp nhân

  Chi tiết

 • news

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân (03/06/2012)

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách Pháp nhân

  Chi tiết

 • news

  Thành lập tập đoàn kinh tế (03/06/2012)

  Hiện nay, việc thành lập các tập đoàn kinh tế và mô hình "Công ty mẹ - Công ty con " đang diễn ra mạnh mẽ và đem lại nhiều lợi ích cho các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, khái niệm này còn khá mới mẻ ở nước ta. Rất nhiều Doanh nghiệp chưa hiểu thấu đáo, cụ thể

  Chi tiết

 • news

  Thành lập hộ kinh doanh cá thể (03/06/2012)

  Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân là công dân Việt Nam, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản

  Chi tiết

 • news

  Thành Lập Doanh nghiệp giá rẻ (10/11/2015)

  Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

  Chi tiết

 • Ngành, nghề kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014- Hiểu lầm phổ biến (19/11/2015)

  Bạn đã thực sự hiểu đúng về việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 chưa? Hãy cùng Thiên Bình Luật tìm hiểu cụ thể!

  Chi tiết

 • Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật doanh nghiệp 2014 (23/11/2015)

  Đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp mới 2014

  Chi tiết

 • Thủ tục khắc dấu và phát hành dấu Pháp nhân (27/11/2015)

  Ngày 01.07.2015, Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực cho phép doanh nghiệp có thể được tự lựa chọn việc có sử dụng dấu pháp nhân. Cơ quan Công an không quản lý Dấu của pháp nhân. Doanh nghiệp được tự do thiết kế mẫu dấu và phát hành, sử dụng, quản lý Dấu công ty. Quy định này của Luật doanh nghiệp khiến dư luận khá bối rối và không biết nên vui hay nên buồn???

  Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản