Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 02/03/2012 35/2012/TT-BTC
Thông tư 63/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 23/04/2012 63/2012/TT-BTC
Quyết định 723/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt 21/03/2012 723/QĐ-BTC
Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 27/12/2011 122/2011/NĐ-CP
Nghị định 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 27/12/2011 121/2011/NĐ-CP
Quyết định 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hà Nội 22/12/2011 41/2011/QĐ-UBND
Quyết định 1864/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế 21/12/2011 1864/QĐ-TCT
Nghị định 115/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ 30/06/2012 115/2011/NĐ-CP
Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ 17/06/2011 45/2011/NĐ-CP
Thông báo 111/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 10/05/2011 111/TB-TCT
Công văn 1464/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc hóa đơn 28/04/2011 1464/TCT-CS
Quyết định 758/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thu nhập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu Danh mục hàng hóa, Biểu thuế và phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 28/04/2011 758/QĐ-TCHQ
Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 28/10/2010 106/2010/NĐ-CP
Nghị định 53/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính 19/05/2010 53/2010/NĐ-CP
Thông tư 06/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 01/07/2012 06/2012/TT-BCT
Thông báo 239/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu 07/06/2012 239/TB-BTC
Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 25/05/2012 16/2012/TT-NHNN
Thông báo 216/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu 23/05/2012 216/TB-BTC
Thông tư 78/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá 18/05/2012 78/2012/TT-BTC
Thông tư 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh 16/05/2012 77/2012/TT-BTC
FirstPrevious 1 2 [3] 4 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản